Kauno m. savivaldybės strateginis plėtros planas 2023-2030 m.

Neįgalumo nustatymai

Šriftas

Aa Aa Aa

Darbo grupės strateginį plėtros planą rengs pagal aštuonias temas

Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. koordinacinės tarybos vadovas Visvaldas Matijošaitis rengiasi tvirtinti strateginio plėtros plano rengimo ekspertų tematines darbo grupes, jų sudėtis ir reglamentą. Pagal numatytus tikslus darbo grupės turės parengti Kauno miesto savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 metų, kuris miesto tarybai bus pristatytas 2022 m. Darbo grupės turės teikti reikalingą informaciją ir konsultuoti Kauno strateginio plėtros plano rengėjus, teikti pastabas ir pasiūlymus bei išvadas dėl plano projekto. Jau aišku, jog bus sudaromos 8 - skirtingomis, miestui aktualiausiomis temomis dirbsiančios ekspertų komandos.

Rengiama strategija kaip Kaunas vystysis iki 2030-ųjų

Kauno miesto savivaldybė baigia įgyvendinti 2016–2022 m. miesto strateginį planą. Per šį laikotarpį miestas ženkliai pasikeitė. Siekiant užtikrinti darnią ir subalansuotą tolesnę Kauno plėtrą bei sustiprinti miesto konkurencingumą Lietuvoje ir Europoje, pradedamas rengti naujas planas ateinančiam dešimtmečiui. Savivaldybė drauge su konkursą laimėjusiais strateginiais konsultantais UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ bei UAB „Civitta“ pradėjo rengti Kauno miesto savivaldybės strateginį plėtros planą, kuris nuo 2023 metų galios iki 2030-ųjų.

Patvirtinta strateginio plėtros plano koordinacinė darbo grupė

Kauno miesto savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis sausio 27 dieną patvirtino Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano nuo 2023 iki 2030 metų rengimo koordinacinę darbo grupę. Darbo grupė sudaryta iš mero patarėjų, vicemerų, Kauno miesto savivaldybės administracijos bei tarybos narių.

Pasirašyta Kauno strateginio plėtros plano rengimo sutartis

Kauno miesto savivaldybės administracija 2020 m. gruodžio 10 d. pasirašė Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengimo paslaugų sutartį su paslaugų teikėjais UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir UAB „Civitta“. Planą planuojama parengti per 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal pasirašytą susitarimą konsultantai turės parengti Kauno miesto strateginį plėtros planą iki 2030 m. ir strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos metodiką, kurioje bus suformuluota Kauno miesto vizija bei plėtros prioritetai. Planas turės užtikrinti darnią ir subalansuotą Kauno plėtrą, sustiprinti miesto konkurencingumą Lietuvoje ir Europoje.